Exclusive interview with NEX

 Welcome readers, it is my pleasure to introduce you all to NEX, modern Death metal band from Poland.


1-  Hello and welcome to Metal Music Midwest, first off, thanks for taking the time to do the interview, could you give our readers a brief description of the group?

(Nomad)-Hi, There!
Nex is a modern death metal band formed in 2013 in Szczecin Poland.

Our music is a mix of various styles and ideas on how metal should sound like in our heads. I’ve heard people comparing us to Gojira, Behemoth, Vader, all-at-once, nothing they’ve heard before… So as you can see there is plenty to choose from (laughs). I think that the word “modern” describes us best.

 2- World Collapses is the band's debut LP, how long did it take to write and was this a collaborative work or did one person write all the music?

 (Nomad)-It took us nearly two years to create this material. We were brand new to the music industry and did not know where to start actually. Thought we knew one thing – we wanted this album to be as good as we could make it in all terms, technically, musically, lyrically and every other “ly” one could imagine (laughs).

Also, it was definitely a collaborative work. Everyone of us brought their very own piece into this album.
3- What musical influence inspires the Lps compositions?

(Nomad)-Gojira, Behemoth, Vader, Decapitated, Cynic, Septicflesh, Cynic, Misery Index, Lamb of God and many, many more.

4- As far as live performances, how receptive are audiences to the music?

(Nomad)-So far so good – The biggest show we have ever played was for around 200 people and the enthusiasm shared before, during, and after the show was just amazing! And the best think about that is that rule does not only apply to bigger audience. We have also played smaller shows and the reaction is nearly always the same – people like our music and we are proud of it very much. I think we have the best audience there is and when they get to know us they stay for longer and want to hear more from us. From this point I would like to say “thank you” to everyone supporting us. You Rule!

 5- The title of this Lp is World Collapses, can you give us details about the content and more in depth meaning to this title?

(Nomad)-It is a concept album describing a story of human kind and their obsession with power. How one soul can redefine the world order and how man can change by the pressure of their surroundings. It is also behind the scenes of becoming a Totalitarian Leader.

 6- The band started in 2014, Was it difficult to find musicians to collaborate with? did the band start out with one or two members? or did everyone come together at the same time?

(Nomad)-Our former guitarist Sova left the note on the internet that he was looking for a members to join his band that was actually in the process of making. It was December 2013, I moved to Szczecin from Warsaw and was also looking for someone to play with. It was a match. We quickly started looking for a rehearsal’s room and when we found it, some guy messaged us nearly instantly if we had some spare space so he could leave his amp and play from time to time. We just skipped the message as we did not know him. Oh, and I forgot – this guy’s nickname was Brooda (Laughs). Not so long after this message we figured that he could be the guy to join us. That’s it for the origins of Nex as far as I recall.
7- What are the band's future plans? is there going to be a full length in the future?

 (Nomad)-Definitely! We are in the process of making music for the new album.

Currently we are also searching for the new Vocalist and Guitarist as Sova left the band, not so long ago, due to personal reasons. We fully understand him and wish him all the best.

 8- Are there any upcoming shows or tours you can tell us about?

 (Nomad)-We do not want to spoil the future. First things first, we have to find a new member.

We will keep everyone posted on our fan page.

 9- Thanks for your participation, finally, what is the best way to get a hold of the band? in case someone wants to book or promote the band? Any final words?

Thank You! The best way to contact us is to message us either on our fan page facebook.com/nexpoland/ or via e-mail nexpoland@gmail.com. And remember, even though there is a difficult time in front of us, we’re not dead yet.

NEX sets January 31st as an international release date for their album "The World Collapses"!

Pre-order - nexdeathmetal.bandcamp-album-the-world-collapses-3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Latest blog announcements here - most current info
Support this blog please My store

Check out some live performances here
Carcass live - View it here
Nervosa live -  View it here
Immolation live - View it here

#heavymetal #music #promo #bands #artemorbid

Polish translation
1- Witam i zapraszam do Metal Music Midwest, po pierwsze, dziękuję za poświęcenie czasu na rozmowę, czy mógłbyś dać naszym czytelnikom krótki opis grupy?

Cześć!

Nex to nowoczesny zespół deathmetalowy założony w 2013 roku w Szczecinie.
Nasza muzyka to mieszanka różnych stylów i pomysłów na to, jak powinien brzmieć metal w naszych głowach. Słyszałem, jak ludzie porównują nas do Gojiry, Behemotha, Vadera, wszystko naraz, nic, co słyszeli wcześniej ... Tak więc, jak widać, jest wiele do wyboru (śmiech). Myślę, że słowo "nowoczesny" najlepiej nas opisuje.

2- World Collaps to debiutancki album zespołu, jak długo trwało pisanie i czy było to wspólne dzieło, czy jedna osoba napisała całą muzykę?

 Opracowanie tego materiału zajęło nam prawie dwa lata. Byliśmy nowi w branży muzycznej i nie wiedzieliśmy, od czego zacząć. Myśleliśmy, że znamy jedną rzecz - chcieliśmy, aby ten album był tak dobry, jak to tylko możliwe, pod względem technicznym, muzycznym, lirycznym i każdym innym "ly", jaki można sobie wyobrazić (śmiech).

Poza tym zdecydowanie była to praca zespołowa. Każdy z nas wniósł swój własny kawałek do tego albumu.

3- Jaki muzyczny wpływ inspiruje kompozycje Lps?
Gojira, Behemot, Vader, Decapitated, Cynic, Septicflesh, Cynic, Misery Index, Baranek Boży i wiele, wiele innych.


4- Jeśli chodzi o występy na żywo, to jak wrażliwi są publiczność do muzyki?
Jak dotąd tak dobrze - największym show, jaki kiedykolwiek graliśmy, było dla około 200 osób, a entuzjazm dzielony przed, w trakcie i po występie był niesamowity! A najlepsze jest to, że zasada nie dotyczy tylko większej grupy odbiorców. Graliśmy także mniejsze pokazy, a reakcja prawie zawsze jest taka sama - ludzie lubią naszą muzykę i jesteśmy z niej bardzo dumni. Myślę, że mamy najlepszą publiczność, a kiedy nas poznają, zostają na dłużej i chcą usłyszeć od nas więcej. Od tego momentu chciałbym powiedzieć "dziękuję" każdemu, kto nas wspiera. Rządzisz!

 5- Tytuł tego Lp to World Collaps, czy możesz podać nam szczegóły dotyczące treści i głębszego znaczenia tego tytułu?

Jest to album koncepcyjny opisujący historię ludzkości i obsesję na punkcie władzy. Jak jedna dusza może na nowo zdefiniować porządek świata i jak człowiek może się zmienić pod presją otoczenia. Jest także za kulisami zostania totalitarnym przywódcą.

 6- Zespół powstał w 2014 roku, Czy trudno było znaleźć muzyków do współpracy? czy zespół zaczął od jednego lub dwóch członków? czy wszyscy się spotkali w tym samym czasie?

Nasz były gitarzysta Sova zostawił notatkę w Internecie, że szuka członków, którzy dołączą do jego zespołu, który właśnie był w trakcie tworzenia. Był grudzień 2013 r. Przeprowadziłem się do Szczecina z Warszawy i również szukałem kogoś do zabawy. To był mecz. Szybko zaczęliśmy szukać pokoju prób, a kiedy go znaleźliśmy, jakiś facet niemal natychmiast przesłał nam wiadomości, jeśli mieliśmy trochę wolnego miejsca, żeby od czasu do czasu zostawić swój wzmacniacz i grać. Po prostu pominęliśmy wiadomość, ponieważ go nie znaliśmy. Aha, i zapomniałem - przydomek tego faceta brzmiał Brooda (śmiech). Niedługo po tym wiadomości stwierdziliśmy, że może być facetem, który do nas dołączy. To tyle, jeśli chodzi o pochodzenie Nexa, o ile dobrze pamiętam.

7- Jakie są plany na przyszłość zespołu? czy w przyszłości będzie pełna długość?

Zdecydowanie! Jesteśmy w trakcie tworzenia muzyki na nowy album.

Obecnie poszukujemy również wokalisty i gitarzysty, ponieważ Sova opuścił zespół, nie tak dawno temu, z powodów osobistych. W pełni go rozumiemy i życzymy wszystkiego najlepszego.

8 - Czy są jakieś nadchodzące pokazy lub wycieczki, o których możesz nam powiedzieć?

Nie chcemy psuć przyszłości. Po pierwsze, musimy znaleźć nowego członka.
Będziemy trzymać wszystkich na naszej stronie fanów.

9- Dziękujemy za udział, w końcu, jaki jest najlepszy sposób na zdobycie zespołu? na wypadek, gdyby ktoś chciał zarezerwować lub promować zespół? Jakieś ostatnie słowa?

Dziękuję Ci! Najlepszym sposobem skontaktowania się z nami jest przesłanie nam wiadomości na naszą stronę fanowską facebook.com/nexpoland/ lub za pośrednictwem poczty e-mail nexpoland@gmail.com. I pamiętajcie, mimo że przed nami trudny czas, nie jesteśmy jeszcze martwi.


NEX ustawia 31 stycznia jako międzynarodową datę wydania ich albumu "The World Collapses"

Comments

Popular posts from this blog

An exclusive interview with the band After Infinity and their upcoming release A Game Of Chess

Exclusive interview with Spektrvm